Welke fiscale regels veranderen er vanaf 2023?


Verduidelijking bij de wetgeving 'vergroening bedrijfswagens'

 

 

Vanaf 2023 wijzigt de autofiscaliteit sterk.

Bij Scancar vinden we het belangrijk om u te informeren over de opkomende veranderingen zodat u voor uzelf,
uw bedrijf en uw werknemers de juiste keuze kan maken.

Wat verandert er precies en wat niet? Op deze pagina vindt u meer informatie. 
Indien u meer informatie wenst, kan u altijd terecht bij onze fiscaliteitsexpert.

De veranderingen

Voor niet-zero emissie voertuigen, incl. PHEV*

Voor een PHEV besteld voor 1 januari 2023 blijven de huidige en sociale regels geldig. Dit wil zeggen dat de wagen 100% aftrekbaar blijft en dit voor de ganse periode van gebruik!

Wat verandert er vanaf 1 januari 2023?

 • Voor een PHEV besteld vanaf 1 januari 2023 wordt de fiscale aftrekbaarheid voor de verbruikskosten van de fossiele brandstof beperkt tot 50%.

Wat verandert er vanaf 1 juli 2023?

 • Voor niet-zero emissie voertuigen (incl. PHEV) besteld vanaf 1 juli 2023 stijgt de maandelijkse CO²-bijdrage en vanaf inkomstenjaar 2025 wordt een degressief aftrekplafond voor alle wagenkosten ingesteld:
  • inkomstenjaar 2025: max 75% aftrekbaarheid
  • inkomstenjaar 2026: max 50% aftrekbaarheid
  • inkomstenjaar 2027: max 25% aftrekbaarheid

Wat verandert er vanaf 1 januari 2026?

 • Voor niet-zero emissie voertuigen (incl. PHEV) besteld vanaf 1 januari 2026 zal er geen recht op aftrek meer zijn.

294990_XC40_B4_Silver_Dawn_2

De details

Verduidelijking bij de wetgeving

Download de gedetailleerde uiteenzetting van Mobia met de verduidelijkingen bij de wetgeving 'vergroening bedrijfswagens'.

Nog vragen over onze plug-in hybrides (PHEV) of elektrische (EV) wagens én bijhorende fiscale voordelen?  Doe beroep op het professioneel advies van onze fiscaliteitsexpert.

294987_XC60_Recharge_T8_Silver_Dawn_2

De besteldatum

Wie moet wanneer bestellen?

De datum van bestelling van een wagen bepaalt onder welk regime deze valt. “Besteld” betekent dan dat er een bestelbon opgemaakt en ondertekend moet zijn vóór een startdatum van nieuwe regels door de verkoper en koper-belastingplichtige van het voertuig indien de koper niet kiest voor een leasingformule.

Indien de koper beslist om een lease-overeenkomst aan te gaan, dan dient deze ondertekend te zijn door de leasemaatschappij en de leasenemer vóór een startdatum van nieuwe regels. Dit is een belangrijke nuance die de fiscus recent aan de regelgeving toevoegde.

Dit betekent concreet dat een bestelling die initieel rechtstreeks werd aangegaan tussen de verkoper en autokoper en die na de vermelde datum omgezet wordt naar een leasingbestelling, niet meer valt onder de oude fiscale regels.

294997_V90_Recharge_T8_Platinum_Grey

Ons aanbod

Elk Volvo model heeft zijn plug-in hybride variant

*Om te genieten van de fiscale aftrekbaarheid moet een plug-inhybride aan de volgende eisen voldoen:

 • Batterij met een capaciteit van meer dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht (0,45 via afronding);
 • en een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per kilometer.

Het volledige gamma van Volvo plug-inhybrides (PHEV) beantwoordt hieraan.

294655_XC90_Recharge_T8_AWD_Denim_Blue_2