Worldwide harmonised light vehicle test procedure

WLTP?


NEDC, WLTP, RDE, ... Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar brengen ze ons naartoe?
Laat ons starten met te zeggen dat u geen angst hoeft te hebben van deze termen,
ook niet waarvoor ze staan.

 

De invloed van WLTP op uw Car Policy

Even krabben aan de kruin? NEDC, WLTP, RDE, ... Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar brengen ze ons naartoe?

Laat ons starten met te zeggen dat u geen angst hoeft te hebben van deze termen, ook niet waarvoor ze staan. Deze nieuwe testprocedures zijn realistischer dan de vorige, wat betekent op papier een hoger verbruik, een hogere CO2-uitstoot en een kleinere autonomie voor elektrische voertuigen.

De algemene verbruikcijfers en CO2-uitstootwaarden zullen dus toenemen. 

Bij Volvo Vermant willen we u als gekende Volvo-fleetpartner ook in deze moeilijke materie graag begeleiden zodat uw wagenpark klaar is voor de toekomst.

 

Wat houdt het in?

accessories_navigation

WLTP?

De wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor lichte bedrijfsvoertuigen of WLTP is een nieuw protocol om het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen te meten. 

 

 

Groene visie geharmoniseerd

nedcitemlist1

Duurzaamheid

In uw huidige carpolicy is de auto gerelateerde CO2-footprint in werkelijkheid hoger dan in vergelijking met de NEDC CO2-footprint.

 

Een beperkte autokeuze?

nedcitemlist2

Tevredenheid bij uw medewerker

De stijging van de CO2-uitstoot heeft een effect op de autokeuzemogelijkheden voor uw medewerker. Tevens heeft de toevoeging van CO2 verhogende fabrieksoptie onder de WLTP methodiek invloed op de hoogte van de berekende CO2-uitstoot.

 

De invloed van opties.

173875_Volvo_V90_Location_Profile

Praktisch voorbeeld

Aan de hand van een praktisch voorbeeld verduidelijken wij graag de invloed van de nieuwe WLTP-normen.

We zetten NEDC even tegen over WLTP.

 

WLTP?

WAT HOUDT HET IN?

Een van de hoofddoelstellingen van de WLTP-procedure is de resultaten van de laboratoriumtests beter te laten aansluiten bij het werkelijke gebruik van het voertuig, rekening houdend met de huidige motortechnologieën. Gezien het belang van CO2-doelstellingen voor de economische prestaties van autoconstructeurs overal ter wereld, is WLTP erop gericht de testprocedures op wereldschaal te harmoniseren en zo tot een gelijk speelveld te komen.

De CO2-metingen in het kader van de WLTP-tests zullen worden opgenomen in het certificaat van overeenstemming van het voertuig en gebruikt om te controleren of de constructeur de CO2-doelstellingen van de Europese Unie naleeft. In vele landen zal ook rekening worden gehouden met de testresultaten voor CO2 voor de bepaling van de inschrijvings- en verkeersbelasting.

Ter aanvulling van de WLTP zal de EU-Commissie de emissies onder reële rijomstandigheden (RDE) gebruiken als bijkomende eis voor de typegoedkeuring in het kader van de EU6d emissieregelgeving. In tegenstelling tot NEDC en WLTP zal de emissietest onder reële omstandigheden verontreinigende stoffen zoals NOx meten terwijl met de voertuigen op de weg wordt gereden. Met deze metingen zal worden nagegaan of de resultaten van de laboratoriumtests bevestigd worden onder normale gebruiksomstandigheden. De RDE-tests zullen uitgevoerd worden op een representatieve reeks voertuigmodellen.

accessories_navigation

GROENE VISIE GEHARMONISEERD

Duurzaamheid

Voor de nieuwe WLTP methode zijn er twee mogelijkheden:

 

1. Wanneer in uw carpolicy de huidige maximale CO2 grenzen ongewijzigd blijven (= verlaging autokeuze), betekent het dat de afwijking ten opzichte van de huidige CO2 footprint (volgens NEDC) nagenoeg gelijk blijft.

 

2. Wanneer de huidige maximale CO2 grenzen worden verhoogd (= handhaving autokeuze) kan dit de CO2 footprint (volgens WLTP) verhogen.

 

Kortom, met WLTP wordt de afwijking tussen theoretische CO2 footprint en de werkelijke CO2 footprint kleiner. De werkelijke CO2 uitstoot blijft voor eenzelfde auto natuurlijk gelijk ongeacht welke methode wordt gebruikt.

nedcitemlist1

EEN BEPERKTE AUTOKEUZE?

Tevredenheid bij uw medewerker

De toevoeging van CO2 verhogende fabrieksoptie onder de WLTP methodiek heeft invloed op de hoogte van de berekende CO2-uitstoot. Er zijn twee mogelijkheden:

1. Wanneer de CO2-grenzen niet worden verhoogd zal het aantal te kiezen auto's voor de medewerker met ruim 15% dalen. De daling heeft met name betrekking op de modellen met de zwaardere motoren. De modellen met de lichtere motor blijven beschikbaar.

 

2. Wanneer de CO2-grenzen wel worden verhoogd zal het aantal te kiezen auto's voor de medewerker ongewijzigd blijven.

nedcitemlist2

Praktisch voorbeeld

DE INVLOED VAN OPTIES.

Vandaag volgens de NEDC-normen stoot V90 met 18" velgen, een trekhaak en een pano-dak een CO2 uit aan 119gr / 100km.

Met de WLTP-normen wordt het een ander verhaal.

De V90 die een uitstoot van 119 gr/100km heeft zal een bijtelling krijgen van 3 gr/100 km voor de 18" velgen, 5 gr/100km voor de trekhaak en nog eens 3 gr/100km voor een pano-dak.

Dezelfde V90 zal dus 130 gr/100km genoteerd worden met de WLTP-normen ipv aan 119 gr/100km met de NEDC-normen.

173876_Volvo_V90_Location_Front_7_8